Adams

За Нас


Adams LLC е независима компания, специализирана в дистрибуцията на електронни, електрически и електромеханични компоненти..

С повече от 8 години опит в търговията на дребно и чрез познанията си за пазара на доставките на електронни компоненти,, Adams LLC днес е в позицията на привилегирован посредник между търсене и предлагане. С тези знания за пазара, Adams LLC е развила с времето международна мрежа от ефективни и надеждни доставчици (Европа, Америка и Азия).

С нашите експертни познания и мрежа можем да ви предоставим един по-широк избор отпродукти и услуги. Adams LLC iсе състои от повече от 1000 марки на производители от целия свят, отговарящи на ISO стандартите.

Отбор от опитни професионалисти ви помага в управляването на вашата Верига за доставки и ви дава технически решения, които са адаптирани за вашите нужди, независимо от размера и вида дейност на вашата компания (обществена или частна): военна, железопътна, авиационна, авиокосмическа, медицинска, автомобилна, телекомуникационна, телекоми и т.н..

Нашето обещание към вас е, че ако нещо е налично, ние ще го намерим за вас от нашата собствена стока или от складовете на партньори и доставчици в световен мащаб и ще ви го предоставим на конкурентни цени.
Предлагаме доставка в рамките на дни, не седмици.
We offer delivery in days, not weeks.
Искаме да се сещате за Adams LLC всеки път, когато са ви нужни продукти за автоматизация и резервни части.